top of page
IMG_5235.JPG
Vincent Vu
Screen Shot 2018-08-30 at 12.12_edited.p
Screen Shot 2018-08-30 at 12.12.20 PM.pn

Với triết lý hướng tới khách hàng, Công ty Luật Vũ đảm bảo rằng mọi khách hàng đều được đối xử với sự quan tâm cá nhân mà họ cần và xứng đáng trong thời gian nói chung là một trong những điểm thấp nhất trong cuộc sống của họ.

Vincent Vũ là người sáng lập và đối tác quản lý của Công ty luật The Vu. Mong muốn phục vụ của anh ấy được thể hiện qua sự cống hiến của anh ấy để cải thiện cuộc sống cho dù đó là thông qua vận động trong các cuộc đàm phán hay sự cống hiến của anh ấy cho nhiều lý do từ thiện. Lớn lên trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn, Vũ học cách tận dụng cơ hội khi họ tự trình bày. Một sinh viên phi thường, Vũ nộp đơn và được nhận vào Đại học Baylor.

Trong suốt thời gian đi học, Vũ cũng được đề cử và đưa vào các vị trí lãnh đạo, hoàn thiện các kỹ năng lãnh đạo đã dịch tốt vào công ty hiện tại của mình. Vũ tốt nghiệp với bằng cấp về cả Bất động sản và Kinh doanh quốc tế và chọn tiếp tục con đường học vấn. Anh ta nhận ra rằng có bằng luật không chỉ giúp anh ta trong kinh doanh mà còn cho phép các con đường bổ sung để giúp đỡ người khác. Ông nộp đơn và được nhận vào Trường Luật Thomas M. Cooley ở Lansing, Michigan. Sau khi học luật, anh chuyển sang lĩnh vực dầu khí, làm việc nhiều giờ để tích lũy kinh nghiệm và tiết kiệm hết mức có thể trong khi đồng thời lên kế hoạch cho lối thoát cuối cùng của mình.

Tôi luôn có ý định sử dụng nền tảng của mình để giúp mọi người và ngành công nghiệp này đã không cung cấp dịch vụ đó. Vì vậy, tôi bắt đầu kế hoạch mở công ty chấn thương cá nhân của riêng mình.

Là đối tác quản lý, Vũ đã thấm nhuần cam kết cá nhân của mình với cộng đồng công ty triết lý tổng thể của ông. Công ty luật Vũ không chỉ cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp chẳng hạn như tư vấn pháp lý và soạn thảo di chúc cho những người kém may mắn hơn, nhưng họ cũng hỗ trợ quân đội và các cựu chiến binh, Đơn vị Canine Houston và Phòng Thương mại địa phương. Cho dù anh ta đang thương lượng các khu định cư hoặc cố gắng thay mặt khách hàng của mình, ủng hộ một nguyên nhân thông qua một trong những hoạt động từ thiện của mình, hoặc tiếp tục giáo dục bản thân về những thực hành tốt nhất trong luật thương tích cá nhân, Công ty luật Vũ và Vũ dành riêng để tạo sự khác biệt trong cuộc sống của những người không thể tự giúp mình.

bottom of page